ΠΕΡΟΥΚΑ ΜΑΥΡΗ ΙΣΙΑ ΜΕ ΑΦΕΛΕΙΑ
search
  • ΠΕΡΟΥΚΑ ΜΑΥΡΗ ΙΣΙΑ ΜΕ ΑΦΕΛΕΙΑ
  • ΠΕΡΟΥΚΑ ΜΑΥΡΗ ΙΣΙΑ ΜΕ ΑΦΕΛΕΙΑ

Xena Black Wig

€24.90
Tax included

Unleash the warrior within with our Xena wig, a stunning tribute to the iconic heroine.

Quantity
ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ


Unleash the warrior within with our Xena wig, a stunning tribute to the iconic heroine. Each strand of this long, black, straight wig with a chic fringe is meticulously crafted in our quaint manufactory nestled in the heart of Athens, Greece. Beyond its striking aesthetics, this wig boasts exceptional quality and durability, promising years of captivating looks.

Designed with versatility in mind, the Xena features a deep wig base that effortlessly accommodates a wide range of head sizes, from 42 cm to 63 cm in circumference, ensuring a comfortable fit for everyone. The resilience of this piece allows for regular washing and combing, enabling you to refresh and restyle it as often as desired without compromising its integrity.

Invest in a piece of artisanal craftsmanship with our Xena wig, and enjoy a timeless accessory that continues to impress, wear after wear

You might also like

Comments (0)
No customer reviews for the moment.